Make your own free website on Tripod.com

Afkortingen: M

Midi. Musical Instuments Digital Interface
Engels voor: Digitaal raakvlak voor muziekinstrumenten
Definitie: Standaard-protocol dat door computers en (electronische) muziekinstrumenten wordt gebruikt om met elkaar te communiceren.
meel Mail (e-mail)
mzzl Mazzel
Toepassing: Mzzl!
Opmerking: Groet, alleen bij afscheid

 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z