Make your own free website on Tripod.com

Afkortingen: G

GMT. Greenwich Main Time
Definitie: De standaard tijd: tijdzone + of - nul. De tijd die wordt gebruikt voor de meeste internet-toepassingen.
Grin Grinning
Engels voor: Grijnzend, glimlachend
Toepassing: *grin* ; Manier voor een chatter om aan te geven dat hij/zij iets leuk vindt
GUI. Grafic User Interface
Engels voor: Grafische gebruikers raakvlak
Het raakvlak tussen de computer en de gebruiker: De manier waarop alles "op je af komt" en eruit ziet, bijv: Windows of een webpagina.

 a   b   c   d   e   f   g   h   i   j   k   l   m   n   o   p   q   r   s   t   u   v   w   x   y   z